Aktuális

TANÉVZÁRÓ
A bizonyítványosztás 2020. június 17-én szerdán lesz osztályonként az alábbi időpontokban:
1. osztály 9.30 🕤 5. osztály 9.30
2. osztály 10.00 🕙 6. osztály 10.00
3. osztály 10.30 🕥 7. osztály 10.30
4. osztály 11.00 🕚 8. osztály 11.00
👔Megjelenés az alkalomhoz illő ruhában.
⛔️Szülők az iskola épületébe nem jöhetnek be, az udvaron várakozhatnak.
📱Az év végi jegyek 2020. június 16-tól a KRÉTÁ-ban is megtekinthetők.

🙋‍♀️🙋‍♂️Kedves Gyerekek!
Iskolánkban az alábbi nyári napközis táborok indítását tervezzük.
📱Kérjük, hogy akit érdekel, jelentkezzen személyesen az iskolában, vagy itt üzenetben, vagy az alábbi telefonszámokon ma vagy holnap (június 10-11., szerda, csütörtök): 06-32-376-011 vagy 06-20-419-7233

🎨2020. június 29 – július 3. – képzőművészet (Szabóné Selmeci Orsolya, Kurunczi Márta)
🎵2020. július 6 – július 10. – zene (László Bence, Antalné Boda Anna Mária)
⚽️2020. július 13 – július 17. – sport (Rácz Viktor, Rácz Albin)
✂️2020. július 20 – július 24. – kézműves (Unyiné Kovács Szabina, Trenka Fanni)
🚴‍♂️2020. július 27 – július 31. – közlekedés és kerékpár (Antal Gyula, Sirkó Eszter)
🎭2020. augusztus 3 – augusztus 7. – dráma és színház (Kaluzsa Mónika, Balláné Percze Nóra)
🌳2020. augusztus 10 – augusztus 14. – természetvédelem (Valkó Béláné)

❗️Egyelőre ez egy igényfelmérés, ami ahhoz szükséges, hogy pályázatot adjunk be a táborok költségére. Egy-egy héten legalább 10 fő jelentkezése szükséges.

Tisztelt Szülők!
Indokolt esetben kiscsoportos gyermekfelügyeletet tudunk biztosítani az iskolában június 15-19. és június 22-26. időszakra.
❗️Kérjük, amennyiben igényelni szeretné gyermekének a felügyeletet, jelezze az iskolában 2020. május 25. 12 óráig személyesen vagy az alábbi elérhetőségeken:
telefon: 06-32-376-011)
e-mail: megyeriskola@gmail.com

INFORMÁCIÓK BEIRATKOZÁSRÓL

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.
Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

A Balassagyarmati Tankerületi Központ tájékoztatása a az általános iskolai felvételi körzetekről a http://kk.gov.hu/tajekoztato-az-altalanos-iskolai-felveteli-korzetek-kijeloleserol oldalon taláható.

A beiratkozás két szakaszban történik:
1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
– nem állami fenntartású általános iskolába,
– vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/ oldalon találhatja meg.
2. A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
– olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
– a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2021/22-es tanév első napján történik meg:
– A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
– A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
– Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség
A JELENTKEZÉSEK SZEMÉLYES BENYÚJTÁSÁRA NEM LESZ SZÜKSÉG, MERT 2020.04.28-ÁN MINDEN TANULÓ AUTOMATIKUSAN FELVÉTELRE KERÜL!!!!! (AKIT ADDIG NEM ÍRATTAK BE MÁS ISKOLÁBA)
Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.
Kérdéseit felteheti:
– telefonon keresztül: 06-32-376-011 vagy  06-30-826-8487
– email-en: megyeriskola@gmail.com
– személyesen: az iskolában munkanapokon 8.00-14.00 között

ISKOLÁNK BEIRATKOZÁSI KÖRZETE NÓGRÁDMEGYER TELEPÜLÉS.

Antal Gyula intézményvezető

Tisztelettel kérem, a szülők megfelelő tájékoztatása érdekében szíveskedjen az Ön által vezetett intézmény honlapján jól látható módon elhelyezni a felvételi körzeteket tartalmazó hivatalos tankerületi linket:

http://kk.gov.hu/tajekoztato-az-altalanos-iskolai-felveteli-korzetek-kijeloleserol

és a kijelölő határozat alapján a honlapon felsorolni jól látható módon a települések/közterületek neveit, amelyek a felvételi körzetébe tartoznak.

Kérem Önt – amennyiben érintett – a tagintézménye és a feladatellátási hely vonatkozásában is eljárni szíveskedjen.A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1. A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
– nem állami fenntartású általános iskolába,
– vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/ oldalon találhatja meg.
2. A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
– olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
– a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2021/22-es tanév első napján történik meg:
– A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
– A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
– A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
– Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére.
Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség
A JELENTKEZÉSEK SZEMÉLYES BENYÚJTÁSÁRA NEM LESZ SZÜKSÉG, MERT 2020.04.28-ÁN MINDEN TANULÓ AUTOMATIKUSAN FELVÉTELRE KERÜL!!!!! (AKIT ADDIG NEM ÍRATTAK BE MÁS ISKOLÁBA)
Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.
Kérdéseit felteheti:
– telefonon keresztül: 06-32-376-011 vagy  06-30-826-8487
– email-en: megyeriskola@gmail.com
– személyesen: az iskolában munkanapokon 8.00-14.00 között

ISKOLÁNK BEIRATKOZÁSI KÖRZETE NÓGRÁDMEGYER TELEPÜLÉS.

Antal Gyula intézményvezető

A 2020-2021. tanévben hitoktatást vállaló egyházi jogi személyek iskolánkban:
Római Katolikus Egyház
Váci Egyházmegye
Plébániahivatal, Nógrádmegyer
3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 86.
Plébánia vezető: Balogh László plébániai kormányzó
tel.: (32) 376 005
Hitoktató: Koczka Csabáné
HIT Gyülekezete
Hit Gyülekezete Salgótarján
3104 Salgótarján, Nagymező út 5/a
Godó Renáta, a Hit Gyülekezete hitoktatásának salgótarjáni koordinátora
goretta@freemail.hu
Iselstöger Gábor, hitoktató
giselstoger@freemail.hu
Az első osztályosok beiratkozáskor nyilatkoznak, hogy hittant vagy erkölcstant választanak, illetve hittan esetén melyik egyházat.
A további évfolyamok tanulóinak csak abban az esetben kell újra nyilatkozniuk, ha változtatni szeretnének. A módosítást 2020. május 20-ig jelezhetik írásban az iskolának.

A Kormány 1102/2020. (III.14.) Korm. határozata alapján 2020. március 16-tól iskolánkban is bevezetésre került a tantermen kívüli , digitális munkarend. Ez azt jelenti, hogy a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik.
Pedagógusaink létrehozták a tanított osztályokkal, a szülőkkel a Facebook-csoportokat, Messenger-csoportokat. Egyrészt így küldjük majd tanítványaiknak az anyagot, illetve lesz, amit itt kérünk vissza is befotózva, hangüzenetre felmondva. Lehetőség lesz természetesen a segítségkérésre is. A szaktanárok ezen kívül ezen a felületen küldhetnek segédanyagokat, oktatóvideókat, on-line feladatokat, akár dolgozatokat is.

Akiknek nincs internet otthon, biztosítjuk, hogy papíralapon eljuttatjuk a tanulnivalót, és vissza is hozhatják az iskolába ebben a formában a beadandó feladatokat.
A tanulnivalót 2 hetes ciklusokban adjuk ki írásban és/vagy elektronikusan minden osztály részére. A napi tanulnivaló, és a megoldandó feladatok a KRÉTÁ-ban is nyomonkövethetőek. A honlapon a TÁVOKTATÁS menüpontban érhető el a kiadott tananyag.
Az a kérésünk, hogy a tanulmányait senki se hanyagolja el, és úgy ossza be az idejét, hogy a tananyagokkal, beadandó feladatokkal minden nap foglalkozzon.
Kérünk mindenkit az együttműködésre, hiszen most sokkal nagyobb felelősség hárul mindannyiunkra. Iskolánk tanárai megpróbálnak minden segítséget megadni a továbbiakban.

Ez nem szünet! Ne bandázzatok, maradjatok otthon, és tartsátok be a higiéniás szabályokat, mert a vírus terjedése csak így állítható meg!
Az iskola elérhetőségei: telefon: 06-32-376-011, e-mail: megyeriskola@gmail.com, de a pedagógusok is adnak meg személyes elérhetőségeket is.
A rendkívüli helyzet idejére Nógrádmegyer Község Önkormányzata minden tanulónknak biztosítja az étkezést. Az ebéd minden nap 11.30 és 12.20 között vehető át az iskolakonyha ablakánál.
Vigyázzon mindenki magára és szeretteire! Reméljük, nemsokára találkozunk!

TÁJÉKOZTATÓ
2020. március 5-én 15 órától
tájékoztatót tartunk a
Hit- és erkölcstan oktatásról,
amelyre várjuk az érdeklődő szülőket.


2020. január 14-től elindul az ÚSZÁSOKTATÁS a 4. és 6. osztályos tanulóknak. A gyerekek 9 alkalommal, keddenként mennek úszni a balassagyarmati tanuszodába.
Az utazás külön busszal történik, tízórai után indulnak és ebédre, 1 óra után érkeznek vissza (utána napközi és tanulószoba lesz). Kísérők Trenka Fanni, Rácz Viktor és Mártonka Istvánné lesznek.
Ahogy azt a pedagógusok már jelezték, a a medencetérbe lépéshez illetve az úszáshoz szükséges kötelező felszerelések: LÁNYOKNAK EGYBERÉSZES FÜRDŐRUHA, FIÚKNAK ÚSZÓNADRÁG, MINDENKINEK KÖTELEZŐ ÚSZÓSAPKA, PAPUCS, TÖRÖLKÖZŐ. Ezeket a gyerekek külön kistáskában hozzák magukkal minden kedden reggel! A felszerelésen kívül csak vizet vihetnek magukkal egy kisüvegben!
Az úszás kötelező, a testnevelés tantárgy része. KIZÁRÓLAG ORVOSI IGAZOLÁSSAL LEHET ALÓLA FELMENTÉST ADNI!

ÖTÖSÖKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK TANULÓINKNAK!
BÉKÉT, BOLDOGSÁGOT, JÓ EGÉSZSÉGET 2020-RA MINDENKINEK!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a lámpás felvonulásra.